همه چیز درباره‌ی سیستم تولید (Production system) در هوش مصنوعی

سیستم تولید هوش مصنوعی مبتنی بر مجموعه‌ای از قوانین در مورد رفتار است. این قوانین یک نمایش اساسی هستند که در سیستم‌های خبره (expert)، برنامه‌ریزی خودکار و انتخاب اقدام مناسب…

ادامه خواندنهمه چیز درباره‌ی سیستم تولید (Production system) در هوش مصنوعی

تفاوت هوش مصنوعی (AI)، شبکه عصبی (Neural network) و یادگیری ماشین (ML) چیست؟

در مسیر یادگیری و کسب مهارت در زمینه‌ی یادگیری ماشین (Machine learning)، یادگیری عمیق (Deep learning) و هوش مصنوعی (AI) و همچنین بدست آوردن تخصص در حوزه‌های مختلف هوش مصنوعی…

ادامه خواندنتفاوت هوش مصنوعی (AI)، شبکه عصبی (Neural network) و یادگیری ماشین (ML) چیست؟