آموزش هوش مصنوعی Artificial intelligence

هوش مصنوعی چیست

تفاوت هوش مصنوعی و یادگیری ماشین Machine Learning

دوره های آموزشی هوش مصنوعی

آموزش برنامه نویسی هوش مصنوعی با پایتون

آموزش هوش مصنوعی با متلب

دوره آموزش هوش مصنوعی

سرعت تغییرات در دنیا خصوصا دنیای تکنولوژی چنان سریع شده است که تسلط بر یک تخصص پردرآمد ممکن است در فقط یک دهه بعد کاملا بی ارزش و ناکارآمد باشد. بسیاری از ما به دنبال یادگیری علم و دانشی هستیم که در آینده به شغل و درآمدی پول ساز تبدیل شود; اکنون که این متن را می خوانید در جای درستی قرار دارید! هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) و زیر مجموعه های آن مانند یادگیری ماشین (Machine Learning) و یادگیری عمیق (Deep Learing) و دیگر علوم مرتبط به آن مانند علم داده (Data Science)، حوزه هایی هستند که در سال های آینده در شغل و زندگی انسان ها تغییرات بنیادی ایجاد خواهند کرد. یادگیری و تسلط به این موضوعات ما را یاری خواهد کرد که در دهه های آینده ار طوفان تغییرات اساسی در امان بمانیم.