هوش مصنوعی چکار می کند؟

  • Post published:فوریه 12, 2023

هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) به عنوان مجموعه‌ای از الگوریتم‌ها و تکنولوژی‌های رایانش ابزارهایی برای پیاده‌سازی عملکردهای رباتیک و روباتی را فراهم می‌کند.

هدف اصلی آن به طور خلاصه می‌توان به شبیه‌سازی عملکرد شناختی، حسی، تصمیم‌گیری و یادگیری انسان شناخته شد. با استفاده از تکنولوژی‌های مختلف، مانند الگوریتم‌های شبکه عصبی، آموزش با داده‌ها، مدل‌های ماشین آموزش داده‌شده و دیگر تکنولوژی‌ها، هوش مصنوعی قادر به حل مسائل پیچیده در حوزه‌های مختلف از جمله تصویر‌برداری، شناسایی صدا، زبان طبیعی، بازی‌ها، تحلیل داده‌ها، طراحی محصولات و سایر زمینه‌ها می‌باشد.

هوش مصنوعی یک زمینه رایانش است که با شبیه‌سازی عملکرد شناختی، حسی و تصمیم‌گیری های انسان به منظور حل مسائل پیچیده استفاده می شود. هوش مصنوعی بر پایه الگوریتم‌های مختلف، مانند شبکه عصبی، آموزش با داده‌ها، مدل‌های ماشین آموزش داده‌شده و دیگر تکنولوژی‌ها تشکیل شده است. با استفاده از تکنولوژی‌های مختلف، مانند الگوریتم‌های شبکه عصبی، هوش مصنوعی قادر به تشخیص نمونه‌ها، تحلیل داده‌ها، طراحی محصولات، بازی‌ها، تصویر برداری، شناسایی صدا و زبان طبیعی می‌باشد. هوش مصنوعی به عنوان یک رایانش موثر برای بهبود بانک‌های داده، سیستم‌های تحلیلی، بازی‌ها، خدمات صوتی و تصویری و بسیاری از زمینه‌های دیگر نیز استفاده می‌شود.