در حال حاضر زبان های برنامه نویسی زیادی برای توسعه هوش مصنوعی استفاده می شود اما زبان برنامه نویسی پایتون محبوب ترین آنهاست. در مقاله زیر به دلیل اهمیت پایتون در هوش مصنوعی به آموزش هوش مصنوعی توسط پایتون می پردازیم.