در حال حاضر زبان های برنامه نویسی زیادی برای توسعه هوش مصنوعی استفاده می شود اما زبان برنامه نویسی پایتون محبوب ترین آنهاست. در مقاله زیر به دلایل اهمیت پایتون در هوش مصنوعی و آموزش برنامه نویسی هوش مصنوعی توسط پایتون می پردازیم.