هوش مصنوعی چیست؟

هوش مصنوعی زیرمجموعه ای از علم کامپیوتر است که مربوط به ساخت ماشین های هوشمند می شود تا وظایفی را بتوانند انجام دهند که نیاز به هوش انسانی دارد و…

ادامه خواندن هوش مصنوعی چیست؟