تفاوت تابع فعال‌سازی سیگموید و تابع فعال‌سازی تانژانت (Tanh | Hyperbolic Tangent) چیست؟

داشتن درک کامل از مفهوم و عملکرد تابع فعال‌سازی یکی از مهم‌ترین مباحث در یادگیری شبکه‌های عصبی است. یکی از مراحل مهم در ساخت شبکه‌ی عصبی انتخاب تابع فعال‌سازی مناسب…

ادامه خواندنتفاوت تابع فعال‌سازی سیگموید و تابع فعال‌سازی تانژانت (Tanh | Hyperbolic Tangent) چیست؟

چگونه تابع فعال‌سازی (Activation Function) مناسب را برای شبکه‌ی عصبی انتخاب کنیم؟

توابع فعال سازی بخش مهمی از طراحی یک شبکه عصبی هستند. همان‌طور که در مطالب قبل یاد گرفتیم: انتخاب تابع فعال‌سازی در لایه پنهان، چگونگی یادگیری مجموعه داده‌های آموزشی توسط…

ادامه خواندنچگونه تابع فعال‌سازی (Activation Function) مناسب را برای شبکه‌ی عصبی انتخاب کنیم؟