چگونه تابع فعال‌سازی (Activation Function) مناسب را برای شبکه‌ی عصبی انتخاب کنیم؟

توابع فعال سازی بخش مهمی از طراحی یک شبکه عصبی هستند. همان‌طور که در مطالب قبل یاد گرفتیم: انتخاب تابع فعال‌سازی در لایه پنهان، چگونگی یادگیری مجموعه داده‌های آموزشی توسط…

ادامه خواندنچگونه تابع فعال‌سازی (Activation Function) مناسب را برای شبکه‌ی عصبی انتخاب کنیم؟

همه چیز درباره‌ی توابع فعال‌سازی (Activation Function) در شبکه‌ی عصبی

جهان یک مسئله‌ی بیگ دیتا است. با گذر زمان معلوم شد این جمله‌ی معروف هم درباره‌ی مغز انسان‌ها و هم در پروژه‌های ماشین لرنینگ صدق می‌کند. هر لحظه مغز ما…

ادامه خواندنهمه چیز درباره‌ی توابع فعال‌سازی (Activation Function) در شبکه‌ی عصبی

همه چیز درباره‌ی یادگیری ماشین نظارت شده (Supervised learning)

یادگیری ماشین همان‌طور که از نامش پیداست در مورد یادگیری خودکار ماشین‌ها بدون برنامه‌ریزی صریح یا به زیان دیگر یادگیری کامپیوتر بدون دخالت مستقیم انسان است. فرآیند یادگیری ماشینی با…

ادامه خواندنهمه چیز درباره‌ی یادگیری ماشین نظارت شده (Supervised learning)