در این دوره آموزشی به کاربرد متلب در هوش مصنوعی و زیرشاخه های آن مانند یادگیری ماشین و یادگیری عمیق می پردازیم.