در این دوره آموزشی به کاربرد متلب در هوش مصنوعی و زیرشاخه های آن مانند یادگیری ماشین و یادگیری عمیق می پردازیم. دوره آموزش هوش مصنوعی با متلب یکی از محبوب ترین دوره های آموزشی هوش مصنوعی است