تفاوت هوش مصنوعی (AI)، شبکه عصبی (Neural network) و یادگیری ماشین (ML) چیست؟

در مسیر یادگیری و کسب مهارت در زمینه‌ی یادگیری ماشین (Machine learning)، یادگیری عمیق (Deep learning) و هوش مصنوعی (AI) و همچنین بدست آوردن تخصص در حوزه‌های مختلف هوش مصنوعی…

ادامه خواندنتفاوت هوش مصنوعی (AI)، شبکه عصبی (Neural network) و یادگیری ماشین (ML) چیست؟