انرژی پاک چیست؟

انرژی پاک به انرژی‌هایی گفته می‌شود که در فرایند تولید آن‌ها آلاینده‌هایی مانند گازهای گلخانه‌ای، مواد شیمیایی و دیگر آلاینده‌ها به جوی آزاد نیز رها نمی‌شوند. به عبارت دیگر، انرژی…

ادامه خواندنانرژی پاک چیست؟