تفاوت تابع فعال‌سازی سیگموید و تابع فعال‌سازی تانژانت (Tanh | Hyperbolic Tangent) چیست؟

داشتن درک کامل از مفهوم و عملکرد تابع فعال‌سازی یکی از مهم‌ترین مباحث در یادگیری شبکه‌های عصبی است. یکی از مراحل مهم در ساخت شبکه‌ی عصبی انتخاب تابع فعال‌سازی مناسب…

ادامه خواندنتفاوت تابع فعال‌سازی سیگموید و تابع فعال‌سازی تانژانت (Tanh | Hyperbolic Tangent) چیست؟