تعریف بوستر پمپ

  • Post published:مارس 9, 2023

بوستر پمپ سیستمی است که چندین پمپ آب را به صورت سری ترکیب می کند. مهمترین تفاوت بوستر پمپ با پمپ آب خانگی، کاربرد متفاوت هر یک از آنهاست.

عملکرد بوستر پمپ به حجم و فشار آب پمپ شده بستگی دارد. به عبارت دیگر در ساختمان های کم ارتفاع آب توسط پمپ آب خانگی تامین می شود. اما ساختمان های بلند، در مورد برج ها یا ایستگاه های آتش نشانی اینطور نیست.

  • در مورد ساختمان های بلند دو چیز وجود دارد،
  • اول اینکه همیشه تولید حداکثر فشار تولید سیستم ضروری نیست، بلکه برای دستیابی به حداکثر سطح مصرف ضروری است.

مشکل دیگر این است که حداقل مصرف در این سیستم ها با حداکثر مصرف تفاوت زیادی دارد.

اگر می خواهید از تنها یک پمپ برای تامین این افت فشارهای مختلف استفاده کنید، علاوه بر ناکارآمدی سیستم، خطرات ناشی از آن می تواند غیرقابل برگشت باشد. به طور کلی عملکرد بوستر پمپ جبران افت فشار در ساختمان های بلند است نه ساختمان های کوتاه.

در ساخت پمپ های ظرفیتی به جای یک پمپ بزرگ از چند پمپ کوچک استفاده می شود و با کمک تابلو برق و مطالعه دقیق کاربرد و افت فشار هر پمپ، پمپ روشن و وارد سیستم می شود.

گیج فشار

گیج فشار ابزاری برای اندازه گیری و نمایش میزان فشار در فرآیندهای مختلف صنعتی مانند صنایع شیمیایی، نفت، گاز و صنایع تولیدی است و استفاده از آن یکی از مهم ترین و مهم ترین شرایط در کنترل فرآیندهای صنعتی است.

گیج فشار آنالوگ

گیج های فشار دارای انواع آنالوگ (دستی) و دیجیتال هستند که گیج آنالوگ دارای ارزش کمتری نسبت به دیجیتال و در برخی موارد دقت گیج دیجیتال از آنالوگ بیشتر است.

گیج فشار آنالوگ

گیج فشار لوله بوردون

گیج فشار لوله بوردون برای فرآیندها یا رسانه های مایع و گاز مناسب است. همه گیج فشار فولادی برای کاربردهایی که فرآیند تهاجمی، بسیار چسبناک و بدون کریستال است مناسب هستند.

گیج فشار کپسولی

اگر فشار در فرآیند کم باشد و محیط گازی باشد، از گیج فشار کپسولی با دقت بالایی برای ساخت این فشارسنج ها از دو غشای گرد استفاده می شود. گیج فشار در اطراف لبه با یک مهر و موم جامد که از فشار بیش از حد محافظت می کند، استفاده می شود.

گیج فشار مطلق

گیج فشار مطلق زمانی استفاده می شود که فشارها بدون تغییرات طبیعی در فشار اتمسفر اندازه گیری شوند.

دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتورها بسیار مفید هستند که با استفاده از سوخت دیزل برق تولید می کنند. دیزل ژنراتور بی صدا ترکیبی از یک موتور دیزلی و یک ژنراتور الکتریکی است که اغلب به عنوان منبع تغذیه پشتیبان در کاربردهای صنعتی و مسکونی استفاده می شود.

می توان آن را به روش های مختلف فیزیکی و الکترونیکی تولید کرد. دیزل ژنراتور معمولاً در مناطق روستایی متصل به شبکه برق نصب می شوند و می توان از آنها به عنوان منبع برق اولیه یا پشتیبان استفاده کرد.

علاوه بر این، دیزل ژنراتورها را می توان برای مدیریت پیک توان مورد نیاز از شبکه استفاده کرد، زیرا می توان دیزل ژنراتور را به سرعت و بدون تاخیر روشن و خاموش کرد. دیزل ژنراتور تجاری بین 8 کیلووات تا 2000 کیلووات و ژنراتورهای خانگی بین 8 تا 30 کیلووات هستند. دیزل ژنراتور همچنین در کشتی های بزرگ برای نیروی اضافی مورد استفاده قرار می گیرند، که می تواند از روشنایی، فن ها و سوئیچ ها تا تامین نیروی محرکه باشد.