بهترین زبان برنامه نویسی برای طراحی هوش مصنوعی، پایتون است